Nattehold

Også om natten kan man møde Girafbanden. Der er altid en opgave som vi kan udføre og natte timerne er ingen undtagelse. Dog er der mindre tryk på om natten samt mere ro til at udføre opgaverne.

Natteholdet møder ind efter midnat og overtager rengøring og skralde tjanserne på festivalpladsen. I tidsrummet fra frem til pladsen lukker er den primære opgave at holde de toiletvogne rene og pæne. Når pladsen lukker, omkring klokken 3, gøres vognene klar til til næste dag. Derefter skal pladsen tømmes for det affald der er i stativerne og nye skralde poser sættes i. De sidste timer går med rengøring af div. toiletvogne, og opgaver som måtte opstå i løbet af natten, samt oprydning og rengøring af pitten, så denne står klar til de første medarbejdere der møder ind på vagt.

De to natte hold arbejder meget selvstændigt, styret af to kompetente holdledere, samt den vagthavende teamleder.