Opgaverne i Girafbanden

Girafbanden er inddelt i flere teams.
Vi er den gruppe der er på Langeland i flest timer, har det største arbejdsområde og sørger for rengøring samt indsamling af skrald i næsten 3 uger.

 

Giraf billede 1 Før-før Teamet, Teamet består af 2 hold, toilet og opbygning/skrald.
Toiletholdet arbejder fra fredag i uge 28 og til tirsdag i uge 29.
Opbygnings holdet arbejder  fra lørdag i uge 28 til tirsdag i uge 29

Før Teamet, som arbejder fra tirsdag i uge 29 og frem til fredag i uge 29
Før teamet består også af 2 hold, toilet og opbygning/skrald.

Opbygnings holdet skal bygge strukturen for indsamling, sortering og håndtering af affald op samt indsamle det affald der kommer i opbygnings fasen.

Derudover skal vi også sørge for at alle toiletter, puslevogne og pissoir står klar til at give vores gæster en god oplevelse i uge 30
Rengørings holdet sørger for at de toiletter og bade der løbende tages i brug, bliver gjort rene, så alle de frivillige, der i gang med at bygge vores lille samfund op, også kan komme på toilettet og i bad.

Opgaverne på alle Førholdene kan være mange og der kan forekomme andre opgaver end lige beskrevet.

Du skal på før holdet minimum kunne arbejde 32 timer, 

 

De 4 teams “under”  ( Link til team 1234 ) arbejder fra lørdag i uge 29 til søndag i uge 30 fordelt på en vagtplan, som er fastlagt.
De 4 teams har hver 2 toilet hold, et pit hold, et handymand hold og et skralde hold.
De fleste medarbejdere arbejder 2 dage inden musikken på store scene åbner om onsdagen og 2 dage mens musikken spiller. Nogle hold  har områder som ikke åbner i starten af uge 30, de hold vil derfor kun have 1 dag før musikken, men stadig 2 under og henter så de sidste timer om søndagen til slut rengøringen.
Der er arbejdes på forskudte tider på alle hold, så vi er flest i spidsbelastnings perioderne
Ovenstående gælder for alle toilet, pit, handy og skralde hold.

Du skal, når du arbejder på et af underholdene kunne arbejde minimum 32 timer. 

2014-02-18 14.50.15Toilet holdet står for rengøring af alle Festivalens Toiletter og bade.
Holdlederen fordeler medarbejderne på de forskellige områder, som så rengøres efter behov og lukkes helt ned flere gange på en vagt for en grundig omgang. Ved de fleste toiletvogne er der opstillet indsamlings pladser til affald, også kaldet skraldebure. Toiletholdene har opgaven at skifte poser i stativerne, og stille de fyldte væk, samt hjælpe gæsterne med sortering. Efterfølgende vil skraldeholdet sørge for afhentning.

Skralde holdet sørger for indsamling og sortering af affald. Vi har 4 traktorer med vogne til rådighed, som passer til de opgaver vi har. Hvert skraldehold er opdelt i et indsamlings hold og et oprydnings hold samt 2 plads mænd, som sørger for at alt indsamlet affald kommer i de rigtige containere. Som noget nyt er der fra 2019 oprettet Skralde service. Et hold der skal på de sidste dage af festivalen, hvor opgaven er at hjælpe gæsten med at få sorteret affaldet når det afleveres ved en af vores mange Skraldeøer.
Holdlederen fordeler medarbejderne og opgaver på den bedst mulige måde.

Pit holdet står for vask af klude, mopper, handsker og meget andet der kan puttes i en vaskemaskine. De udleverer også alle de materialer som vores hold har brug for, både på skralde holdet og toilet holdet. Derudover sørger de for at holde Pitten pæn og ren, sikre at der er kaffe og te samt vand i køleskabet til alle de frivillige i Girafbanden.
Her er det teamlederen der leder og fordeler opgaverne.

Handy holdet holder det hele sammen. Er der en vandhane der er utæt, et toilet der ikke vil skylle eller en vask der er faldet ned, så er det handymanden der sørger for at rette fejlene, så det hele fungerer.
Også her er det også teamlederen der leder og fordeler.

 

2014-02-18 14.50.08

 

Natte holdet
I 2015 oprettede vi et nattehold med stor succes. Natte holdets opgaver er primært rengøring på Festivalpladsen og toiletterne ved personalebaren til de lukker klokken 2
Derefter skiftes skraldesækkene i alle stativerne på Festivalpladsen, plus lidt andre småopgaver.

Natteholdet arbejder med lidt færre timer end de andre hold i Girafbanden.

 

Efter teamet
Som navnet antyder, så arbejder holdet her efter Festivalen fra søndag i uge 30 til tirsdag i uge 31
Teamet består her af 2 hold, toilet og ned paknings hold .
Toiletholdet sørger for at de tilbageværende Toiletter og bade forbliver pæne og rene, samt rengøring af de vogne som måtte mangle.
Ned pakningens holdet sørger for at alt materiel samles sammen, registreres og køres på lager.

Fra 2018 er der indført et gebyr på 700 kr for at arbejde på efterholdet. Dette er fordi vi gentagende gange oplever at de medarbejdere der er tilmeldt og har festet hele ugen, ikke dukker op efterfølgende.

Efterholdet arbejder med “fyraftens akkord”  og vi tager hjem når vi er færdige. (ca. 30 timer)