Skraldeholdet

cropped-0f127e3e0b27a6bc2eb1480279ed10b8.jpg
Skralde holdet
sørger for indsamling, oprydning og sortering af affald.

Vi har 4 traktorer med vogne til rådighed, som passer til de opgaver vi har. Hvert skraldehold er opdelt i et indsamlings hold og et oprydnings hold samt to plads mænd, som sørger for at alt indsamlet affald kommer i de rigtige containere.
Holdlederen på hvert hold, fordeler medarbejderne og opgaver på den bedst mulige måde.
2014-07-26-08-57-55

Indsamlings holdet sørger for at indsamle alt det affald som genereres  ude i områderne. I alle Campingområder er der opstillet små indsamlings bure, hvor blandt andet dåser, glas, jern og pap frasorteres inden resten af affaldet smides ud. Indsamlings holdet sørger for at hente alt og fordele det korrekt i vores containere inden skraldebilen kommer og henter det til videre behandling i systemet.

 

 

 

 

På Festival pladsen, hvor vi ikke kan indsamle affaldet med vores store materiel, søger oprydningsholdet for at der alligevel altid er pænt og rent. Andre steder på området hvor der er stor koncentration af gæster sørger oprydningsholdet også for at rydde op, skifte poser og stille affaldet til side, så indsamlings holdet kan hente det på deres vej. Oprydningsholdet vil om aftenen primært være på Festivalpladsen, og derfor vil chancen for at misse en koncert være meget lille.

Langelandsfestival 2015

Indsamlingshold